Guld stockholm

 


 

Guldpris

Guldpriset har som högst nått över 390 kronor per gram, men under hösten 2013 ligger det på ca 270 kronor. I ounce och US dollar, så är rekordet 1913,50, vilket sattes i slutet av augusti 2011. Nedan visas flera grafer med historiska guldpriser samt länk till färska siffror. För ett sekundfärskt guldpris rekommenderar vi att följa det här på Kitco.com, där du också kan se priset många andra metaller och råvaror i övrigt.

annonsGuld stockholm Guld stockholm | Sälja GuldGuld stockholm | Köpa Guld

 

Guldpris historik

Här visas guldprisets historik i olika långa tidsepoker. Priset är ett genomsnittligt dagspris räknat i USD och per ounce eller uns.annonsGuldpriset 2013 - januari t.o.m. september

Guldpris 2013

 

Guldpriset jan 2006 t.o.m. sept 2013

Guldpriset mellan 2006-2013

 

Guldpris 1991-2013

Historiskt guldpris från 1991-2013

 

© 2014 GuldStockholm.se